Booking online by Hotel.BB

Metaponto en omgeving

Metaponto is een fractie van de gemeente Bernalda in de provincie Matera. Het heeft ongeveer 1000 inwoners, maar tijdens het zomerseizoen groeit dit aantal. Het is gelegen in de Metapontino vlakte waaraan de stad haar naam te danken heeft, tussen de rivieren Bradano en Basento, en is één van de belangrijkste badplaatsen aan de Ionische kust van Basilicata.
Het van het antieke Metapontion of Metapontum afkomstige Metaponto is ontstaan op de kruising van de provinciale wegen 175 en 106 , tussen de mondingen van de Bradano en de Basento, waar de Oenotrianen zich al aan het einde van het tweede millennium voor Christus hadden gevestigd en waar de Myceniërs naartoe kwamen om hun zakelijke relaties uit te breiden.
Gesticht door de Griekse kolonisten van Achaea in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus, werd het al snel één van de belangrijkste steden van Magna Grecia.
Het lijkt erop dat in de achtste eeuw voor Christus de Grieken zich vestigden op de heuvel van de Tavole Palatine: de stad ontstond echter zuidelijker in de zevende en zesde eeuw voor Christus.
Metaponto richtte een alliantie op met Crotone en Sibari en nam deel aan de vernietiging van Siris in de zesde eeuw voor Christus
De economische welvaart was te danken aan de vruchtbaarheid van het land, zoals blijkt uit de gouden korenaar die werd afgebeeld op de munten van Metaponto, die tevens het symbool van de stad is geworden.
In de zesde eeuw voor Christus vormde Metaponto de thuishaven van Pythagoras, die daar in 532 voor Christus zijn filosofische school naar Crotone bracht, en die daarna nog ongeveer twee eeuwen actief bleef.

verzoek informatie


Plaats